1. Polska 3 loty
2. Niemcy 1 lot
3. Szwecja 1 lot
4. Włochy 1 lot